Algemene voorwaarden

 • Music Connection kan op geen enkel moment worden aangesproken voor foutieve of onvolledige omschrijvingen, foto’s, documentatie of overige gerelateerde informatie. Music Connection aanvaardt om die reden dan ook geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit klachten van gebruikers en bezoekers althans derden.
 • Music Connection spant zich te allen tijde in om de website te voorzien van een accurate, volledige en juiste informatievoorziening en besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling van de website. Music Connection aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van gebruikers van deze website ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
 • Music Connection kan niet verantwoordelijk gehouden worden wanneer de website off-line is.
 • Music Connection is niet aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan of dreigt te ontstaan en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • Het is bezoekers van de website van Music Connection niet toegestaan om de website zodanig te belasten dat de website, andere bezoekers of Music Connection daar hinder of schade van ondervindt.
 • Het is niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen en andere materialen van de website van Music Connection te kopiëren of anderszins te gebruiken, elders te publiceren of te downloaden en op te slaan.

Voorwaarden gebruiker

 • Doelstelling van Music Connection is een duidelijk overzicht te creëren van Artiesten, Bands, Labels enz met de daarbij behorende biografie en discografie. Vooralsnog betreft dit de jaren 60, 70 en 80 en afkomstig uit Nederland of grensstreek.
Hierin bepaald Music Connection hoe e.e.a. wordt weergegeven, welke informatie relevant is en welke niet. Op of aanmerking, suggesties kunnen worden aangedragen maar discussies over een besluit worden niet gevoerd.
 • De doelstelling van de gebruiker dient overeen te komen met die van Music Connection en de gebruiker dient zich te conformeren aan deze doelstellingen en de regels hieromtrent.
 • De gebruiker dient zich te houden aan het format zoals dit bepaald is door Music Connection (betreft opmaak, lay-out, gewenste informatie, afbeeldingen enz.). Music Connection stelt templates ter beschikking voor het invullen van informatie. De gebruiker dient de juiste templates te gebruiken en het afwijken hiervan kan lijden tot account blokkering. Zie ook de gebruikershandleiding voor het gebruik van het juiste format.
 • Wanneer een gebruiker zich registreert op Music Connection gaat deze akkoord met alle voorwaarden zoals gesteld. Alle informatie die geplaatst wordt door de gebruiker op de website van Music Connection dient door de gebruiker gecontroleerd te zijn op echtheid van feiten e.d. maar ook op copyrights. De gebruikers is hiervoor verantwoordelijk en claims die worden gelegd aan Music Connection zullen worden doorgestuurd aan de betreffende gebruiker. Alle informatie die de gebruiker plaatst op de website van Music Connection (foto’s, teksten enz.) vallen (zover deze geen andere copyrights bevatten) onder de copyrights van Music Connection. Met andere woorden. Alle informatie die de gebruiker plaatst op de website kan en mag Music Connection hierover beschikken en evt. kopiëren, aanpassen of verwijderen.
 • Het gebruik van de website is voor gebruikers op basis van fair-use. Dit wil zeggen dat er geen onnodig grote bestanden, overmatig veel tekst, reclame-uitingen, hyperlinks en spam geplaatst mag worden op de website van Music Connection. Ook hierover zal er geen discussie plaatsvinden wanneer Music Connection bepaald dat er onrechtmatig gebruik is gemaakt van de website. Gevolg kan zijn dat een account geblokkeerd of verwijderd wordt.
 • Afbeeldingen mogen niet groter zijn dan de afmeting die bepaald is door Music Connection. Het plaatsen van erotische, discriminerende of andere niet relevante afbeeldingen en teksten is niet toegestaan.